اندودانتیکس

Showing all 5 results

رشته اندودانتیکس شاخه ای از دانش دندانپزشکی است که به طور تخصصی به درمان ریشه دندان و بافت های اطراف آن می پردازد.

درمان ریشه دندان به هدف حفظ دندان طبیعی بیمار انجام می شود .

و یکی از شایعترین درمان های دندانپزشکی در سطح دنیا به حساب می آید .روش های درمانی  اندودنتیکس توسعه و گسترش جشمگیری یافته است و حدود اثرات اینگونه درمان های اصولی بسیار بیشتر از آنچه که بر درمان ساده کانال ریشه محدود باشد فراگیر شده است.

به نحوی که امروزه با کمک گرفتن از این درمان ها و با اتکا بر نتایج موفقیت آمیز آنها میتوان بر انجام انواعی از روش ها دست یازید که در گذشته کاربرد آنها غیر ممکن و یا لااقل بسیار مشکل مینموده است.

از این جمله میتوان از ساختن پروتزهای ثابت یا متحرک پیشرفته، اعمال جراحی نظیر دو نیمه کردن دندان، دوباره کاشتن عمدی و یا غیر عمدی دندان ، قطع یک ریشه دندان و حفظ تاج و سایر ریشه ها ، خفظ و نگهداری دندان های قدامی که دچار انواع شکستگی های افقی شده اند، آپکس جنزیس، آپکسیفیکیشن، و بالاخره درمان دندان های مبتلا به ضایع های اندو-پریو نام برد.

اطلاعات بیشتر ...