جا فایلی

نمایش یک نتیجه

جا فایلی یک وسیله جعبه مانند است که فایل های مورد استفاده در دندانپزشکی در آن قرار میگیرند . این جا فایلی ها قابلیت اتوکلاو شدن نیز دارند.

اطلاعات بیشتر ...