گیتس و پیزو

گیتس و پیزو از ابرازهای دریلی دندانپزشکی هستند که از آنها برای تراش دادن دندان و باز کردن کانال ریشه استفاده میشود .

از گیتس برای تراش دادن خود دندان و نیز قسمت های سخت آن نظیر عاج دندان به کار می رود.

این فایل ها از جنس استیل ضد زنگ می باشند و در برابر شکستگی بسیار مقاوم هستند.

گیتس کانال را به صورت قیفی شکل باز می کند.

از پیزو برای تراش دادن دندان و قسمت های سخت آن نظیر عاج دندان به کار می رود.

این فایل ها از جنس استیل ضد زنگ می باشند و در برابر شکستگی بسیار مقاوم هستند.

سر فایل پیزو بیشتر در کانال ریشه فرو می رود و کانال را به صورت خطی شکل باز می کند.

اطلاعات بیشتر ...

هیچ محصولی یافت نشد.