گوتا پرکا

نمایش یک نتیجه

گوتا پرکا ماده پلاستیکی است که از شیره درختی با همین نام به دست می آید ،

کلمه گوتا پرکا از نام گیاهی به نام getah perca در مالایی به معنی شیره پرکا گرفته شده است.

گوتا پرکا یک ماده ترموپلاستیک و بی اثر زیستیو زیست سازگار طبیعی است

که باعث تحریک سیستم ایمنی بدن نمی شود و با آن هیچ واکنشی نمی دهد.

این ماده برای پر کردن کانال خالی شده ریشه دندان و عدم نفوذ باکتری ها گزینه مناسبی می باشد.

زمانیکه دندان نیاز به عصب کشی داشته باشد بعد از اینکه دندانپزشک با ابزار و وسایل تخصصی این کار، کانال ریشه دندان را کاملاً پاکسازی کرد

و اصطلاحاً پالپ یا عصب دندان خارج شد باید کانال ریشه مجدداً پر شود.

دندانپزشک برای پر کردن کانال ریشه دندان از گوتا پرکا استفاده می کند.

دندانپزشک گوتا پرکا را به ماده ای به نام سیلر کرده و داخل کانال ریشه دندان کاملاً پر می شود.

دندانپزشک بسته به آخرین فایل دستی مورد استفاده برای خارج کردن کامل پالپ یا همان عصب دندان و طول ریشه و فرم انتهای ریشه دندان

به تعداد مورد نیاز جهت پر کردن کامل کانال ریشه دندان گوتا پرکا را آغشته به سیلر کرده

داخل کانال ریشه گذاشته و زمانیکه از پر شدن کامل و دقیق کانال ریشه دندان اطمینان پیدا کرد اضافات گوتا پرکا را با یک قلم داغ شده قطع می کند

و در این مرحله پر کردن ریشه دندان تمام می شود.

اطلاعات بیشتر ...