توربین ناکامورا دنتال

Showing all 3 results

  • 8,600,000 تومان

    توربین آچاری دو سوراخ هد بزرگ ND

  • 8,600,000 تومان

    توربین پوش باتن دو سوراخ ناکامورا دنتال هد کوچک TCP-450B

  • 12,800,000 تومان

    توربین آچاری چهار سوراخ کوپلینگ دار هد کوچک TC80qm

توربین های دندانپزشکی دارای دو شیر سلنوئیدی و دو شیر فشارشکن برای تنظیم زمان و  مقدار قطع و وصل مسیر آب و هوا هست

اما روش کنترل و قطع و وصل توربین همانند سایر وسایل و تجهیزات دندانپزشکی بوسیله پدال انجام میگیرد.
که پدالها در دو نوع برقی و پنوماتیک در بازار وجود دارد
پدال برقی : پدال برقی توربین شامل قسمتهای زیر است :
1- بدنه پدال که تمام قسمتهای داخلی پدال را در بر میگیرد.
2- اهرم قطع و وصل اسپری آب که کنترل آب را بوسیله میکروسوئیچ به عهده دارد
3-اهرم کنترل پدال توربین که بوسیله یک پتانسیومتر (مقاومت متغیر) در درون پدال کار کم یا زیاد کردن دور توربین را انجام میدهد

اطلاعات بیشتر ...