توربین پوش باتن اپل دنتال

Showing all 2 results

توربین های دندانپزشکی انواع مختلفی دارند اما اساس کار همه ی آنها برای برشکاری دندان ها می باشد.

در واقع توربین وسیله ای مانند دریل های صنعتی می باشد که به وسیله ی آنها دندان را سوراخ می کنند یا تراش می دهند.

توربینها با توجه به کارخانه سازنده و تنوع مدل دارای انواع مختلفی هستند که میتوان آنها را به دو نوع بلبرینگی و ایربرینگی تقسیم نمود.

کلیه ی توربینها دارای هد هستند که به آن کاتریج می گویند.

توربینهایی که دارای کاتریج بلبرینگی میباشند از کیفیت بهتری نسبت به ایربرینگیها برخوردارند .

کاتریج بلبرینگی شامل یک پروانه و یک محور و یک سه نظام می باشد و فرز و دو بلبرینگ که در دو طرف آن پروانه تعبیه شده است

که باعث تسریع چرخش پروانه می گردد.درصورتیکه کاتریج ایربرینگی به خاطر دو بوشی که در دو طرف پروانه دارد

دارای اصطکاک کمتری است و به نسبت کاتریج بلبرینگی به فشار هوای زیادتری نیازمند است

از انواع ایربرینگی میتوان از سوپرآل ایر Super All Air نام برد که به فشار ۴ اتمسفر نیاز دارد.

اطلاعات بیشتر ...