نوار ماتریس

نمایش یک نتیجه

نوار ماتریس جایگزینی برای دیواره های از دست رفته کناری دندان و متراکم کردن مواد ترمیمی استفاده شده، بکار می رود.

نوار ماتریس نواری است فلزی یا پلاستیکی که دور تاج دندان بسته می شود تا مواد ترمیمی را محدود کند تا در یک حفره آماده تطبیق داده شوند.

اطلاعات بیشتر ...