گلاس آینومر و لوتینگ

هیچ محصولی یافت نشد.

گلاس آینومر و لوتینگ موادی همرنگ دندان هستند که از مخلوط اسید آکریلیک و پودر شیشه نرم تهیه می شوند.

برای ترمیم حفرات بویژه در سطح ریشه دندان ها استفاده می شوند.

گلاس آینومرها مقادیر اندکی فلوراید آزاد می سازندکه برای بیماران در معرض خطر بالای پوسیدگی ممکن است مفید باشد.

میزان تراش دندان و در نتیجه وسعت ترمیم نهایی در ترمیم با گلاس آینومر کوچکتر از آمالگام است.

گلاس آینومر در ترمیم های کوچک که تحت فشارهای مضغی قوی نیست، استفاده می شود، چون مقاومت اندکی نسبت به شکستگی دارند، اغلب در حفرات کوچکی که تحت فشار نیستند(بین دندان ها) یا روی ریشه دندان ها استفاده می شوند.

رزین آینومرها هم از فیلر شیشه و اسیدهای آکریلیک و رزین آکریلیک تشکیل شده اند.

آنها نیز مقاومت کم تا متوسطی نسبت به شکستگی داشته و در ترمیم هایی که تحت فشار نیست( بین دندان ها) بکار می روند.

آینومرها در سطوح اکلوزال دچار سایش زیادی می شوند.

هم گلاس و هم رزین آینومرها رنگ طبیعی دندان را تقلید می کنند ولی شفافیت مینا را ندارند.

هردو به خوبی توسط بیماران تحمل می شوند و به ندرت واکنش آلرژیک دیده شده است

اطلاعات بیشتر ...