فرز

فرز نوعی دریل ظریف می باشد که در جراحی های گوش ،فک و صورت ،جراحی های ترمیمی ظریف و یا مغز و اعصاب استفاده میشود .

کلیت و عملکرد اجزای آن:

موتور دستگاه

هندپیس

پدال

سرفرزها

قسمت اصلی دستگاه موتور دستگاه است و دارای قسمتهای زیر میباشد:

کلید روشن و خاموش اصلی

ورودی برق دستگاه و کابل آن

پیچ تنظیم سرعت چرخش

دکمه چرخش ساعت گرد و برعکس (reverse)

خروجی پدال دستگاه

دکمه حالت دستی و پدالی

دو ورودی جدا از هم هندپیس (چپ و راست)

دکمه تنظیم کارکرد هندپیس با ورودی چپ و یا راست

اطلاعات بیشتر ...

هیچ محصولی یافت نشد.