تابوره

نمایش یک نتیجه

تابوره ها صندلی‌های چرخدار بدون تکیه هستند که در دندانپزشکی ها و هم‌چنین در آزمایشگاه ها از آن استفاده می‌شود.

تابوره جهت نشستن دندانپزشک در هنگام عمل جراحی یا درمان مورد استفاده قرار می‌گیرد

در اندازه‌های مختلف قابل دسترس است.این صندلی قابلیت تنظیم ارتفاع نیز دارد .

این صندلی باید بعد از هر عمل جراحی کاملا استریل شود.

اطلاعات بیشتر ...