لایت متر

لایت متر میزان شدت روشنایی در مکان ها با توجه به نوع کاربرد آنها را اندازه گیری میکند . عموما لایت مترها برای اندازه گیری نور در فواصل نسبتا دور مورد استفاده قرار می گیرد.دانستن اینکه یک سطح تا چه اندازه در معرض تابش نور قرار گرفته مهم است،چرا که انسان باید بر روی این سطح،کار خود را بدون خسته کردن چشم خود انجام دهد.

اطلاعات بیشتر ...

Showing all 2 results