جرم گیر

Showing all 2 results

دستگاه جرم گیر = کویترون = اسکیلر = دستگاه جرمگیری ، یکی از مهمترین تجهیزات دندان پزشکی است که از آن برای جرمگیری دندان استفاده می شود. کویترون به وسیله ی نوسان (ارتعاش) جرمگیری را انجام می دهد و توسط آب بافت های جرمگیری شده را شستشو می دهد.

به منظور تنظیم قدرت دستگاه ،در هنگام کار قدرت آن را تغییر ندهید ابتدا پایتان را از روی پدال بردارید و سپس قدرت را تغییر دهید

جهت بستن سر قلم در دستگاه‌های پیزوالکتریک،ضمن استفاده از آچار مخصوص ،بعد از شنیدن صدای کلیک نیروی اضافی وارد نکنید زیرا باعث بریدن سر قلم میشود

اطلاعات بیشتر ...