ساکشن مرکزی

مشاهده همه 4 نتیجه

ساکشن دندان بزاق و خونابه و تمام مایعات اضافی را از بین می برد.هر بیمار به طور طبیعی در طی مراحل دندانپزشکی ترشح بزاق دارد. حذف ترشحات اضافی دهان برای راحتی بیمار و کار دندانپزشک است. تجمع بزاق می تواند دید دندانپزشک را مسدود کند و درمان دندان را دشوارتر کند. با از بین بردن سریع ترشحات توسط ساکشن دندانپزشکان می توانند سریعتر و کارآمدتر کار کنند.