اینسترومنت دندانپزشکی

Showing all 12 results

اینسترومنت دندانپزشکی

اینسترومنت ها ابزاری هستند که بر حسب نوع برای کاربرد های مختلفی مانند اندو، برش، تراشکاری، ایمپلنت، جراحی، لابراتوار، صیقل کاری و… مورد استفاده قرار می گیرند.

اینسترومنت ها به دو دسته تقسیم می شود:

– اینسترومنت دندانپزشکی از لحاظ سرعت: به دو دسته سرعت بالا (high speed) و سرعت پایین (law speed) تقسیم می شوند.

واحد دور موتور RPM (Rotation Per Minute) می باشد. سرعت اینسترومنت های High speed در دندانپزشکی در برخی از مواقع تا 700000 RPM هم می رسد.

– اینسترومنت دندانپزشکی از لحاظ قدرت: به دسته قدرت بالا (high torque) و قدرت پایین(law torque) تقسیم می شوند.

به طور کلی قدرت با سرعت رابطه معکوس داشته و اینسترومنتهای سرعت بالا دارای قدرت پایین بوده و بالعکس اینسترومنتهای سرعت پایین، قدرت بالایی دارند.

زیردسته های اینسترومنت دندانپزشکی:

توربین دندانپزشکی | آنگل دندانپزشکیهندپیس جراحی | ست اینسترومنت دندانپزشکیایرموتور دندانپزشکی

اطلاعات بیشتر ...