سنسور RVG

RVG چیست؟

RVG به جدیدترین نوع تکنولوژی تصویربرداری در دندانپزشکی می گویند ، رادیوویزیوگرافی به روشی گفته که در آن بیمار به میزانی کمتر در مقابل اشعه ایکس قرار می گیرد در نتیجه سلامتی بیمار نسبت به روش های کلاسیک تصویربرداری در سطح بالاتری قرار دارد. ... ادامه مطلب